AISLADÍS ES CONVERTEIX EN PRINCIPAL PATROCINADOR DE LA IX PERIMETRAL A BENISSA

AISLADÍS ES CONVIRTEIX EN EL PRINCIPAL PATROCINADOR DE LA IX PERIMETRAL A BENISSA.

La Perimetral a Benissa, any rere any, continua creixent. L’interés que desperta aquest esdeveniment és cada vegada major. Una dada que demostra la confiança de les marques en la nostra carrera és que en cada edició superem totes les expectatives en matèria de patrocinis. De la mà de AISLADÍS, el nostre OFICIAL PARTNER, La Perimetral assegura als seus corredors una carrera a l’altura del que s’espera de AISLADÍS PERIMETRAL A BENISSA.
AISLADÍS és un magatzem especialista en la construcció, donant un servei a la Marina Alta i Baixa. Envans, Sostres, Façanes i Aïllaments, a més de comptar amb taller propi d’escaioles i molt més, formant part del grup de magatzems de construcció BdB.
Per a saber més d’aquesta prestigiosa empresa, ubicada en el Polígon Industrial de Benissa, amb més de 40 anys d’experiència…
– – – – – –
www.aisladis.com – www.facebook.es/aisladis/
– – – – – –
AISLADÍS SE CONVIERTE EN EL PRINCIPAL PATROCINADOR DE LA IX PERIMETRAL
A BENISSA.
La Perimetral a Benissa, año tras año, sigue creciendo. El interés que despierta este evento es cada vez mayor. Un dato que demuestra la confianza de las marcas en nuestra carrera es que en cada edición superamos todas las expectativas en materia de patrocinios. De la mano de AISLADÍS, nuestro OFICIAL PARTNER, La Perimetral asegura a sus corredores una carrera a la altura de lo que se espera de AISLADÍS PERIMETRAL A BENISSA.
AISLADÍS  es un almacén especialista en la construcción, dando un  servicio a La Marina Alta y Baja. Tabiques, Techos, Fachadas y Aislamientos, además de contar con taller propio de escayolas y mucho más, formando parte del grupo de almacenes de construcción BdB.
Para saber más de esta prestigiosa empresa, ubicada en el Polígono Industrial de Benissa, con más de 40 años de experiencia…
– – – – –
www.aisladis.com  –  www.facebook.es/AISLADIS/
– – – – –
Aisladís

 

Leave a Comment


*